O soudu

International Common Law Court of Justice Vienna byl založen 19. června 2014 ve Vídni podle přirozeného práva, lidských práv, mezinárodního práva a univerzální jurisdikce podpisem Všeobecné charty Common Law, Zakládacích listin a Vídeňského statusu ICCJV. Pobočka pro Český region pak byla založena 18. října 2015. Tento soud je podle svých právních zásad a příslušnosti k živým lidem nejvyšší soud a stojí v hierarchii nad každým civilním a trestním právem.

 

International Common Law Court of Justice Vienna byl oficiálně uznán OSN v listopadu 2017.

ICCJV má oficiální prohlášení OSN, a to jmenovitě od generálního tajemníka OSN. Oficiálně bylo oznámeno, že ICCJV má diplomatický status a plnou diplomatickou moc.

ICCJV požádal rakouské Ministerstvo zahraničních věcí, aby podepsalo dohodu o sídle s ICCJV.

ICCJV používá nejvyšší mezinárodní práva. Právními základy ICCJV jsou mezinárodní právo a lidská práva. Bylo také potvrzeno, že ICCJV stojí nad každým státem a Evropskou unií. ICCJV je nezávislý a svrchovaný mezinárodní soud.