International Common Law Court of Justice Vienna byl založen 19. června 2014 ve Vídni podle přirozeného práva, lidských práv, mezinárodního práva a univerzální jurisdikce podpisem Všeobecné charty Common Law, Zakládacích listin a Vídeňského statusu ICCJV. Pobočka pro Česko pak byla založena 18. října 2015. Tento soud je podle svých právních zásad a příslušnosti k živým lidem nejvyšší soud.

International Common Law Court of Justice Vienna byl oficiálně uznán OSN v listopadu 2017.

ICCJV má oficiální písemné prohlášení OSN, a to jmenovitě od generálního tajemníka OSN António Guterrese. Oficiálně bylo oznámeno, že ICCJV má diplomatický status a plnou diplomatickou moc.

Toto oficiální prohlášení obdrželo i Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

ICCJV používá nejvyšší mezinárodní právo. Právními základy ICCJV jsou mezinárodní právo, lidská práva a přirozené právo (ius naturale). ICCJV je nezávislý a svrchovaný mezinárodní soud jednající a rozhodující na základě pověření OSN.